Lima Kisah Sarat Faedah

Di antara cara jitu dalam menuntut ilmu sekaligus trik manjur untuk membunuh rasa jemu adalah dengan membaca kisah nyata atau cerita pada pendahulu. Darinya kita dapat mengambil banyak pelajaran. Kita dapat mencontoh sifat baik yang disampaikan atau menjauhi sifat buruk yang disuguhkan. Oleh karenanya, berikut kami bawakan lima kisah yang semoga berisi sarat faedah. Selamat menyimak.

Lanjutkan membaca Lima Kisah Sarat Faedah

Di Balik Perselisihan Ulama

Perselisihan merupakan sunnatullah yang terjadi di alam semesta ini. Tidak hanya terjadi di antara dua pemeluk agama, suku atau dua kubu, di tengah keluarga kecil pun perselisihan adalah suatu kewajaran. Bahkan di kalangan para ulama hal itu pun tak bisa dihindarkan. Begitu banyak perselisihan di kalangan mereka, baik berkaitan dengan permasalahan besar maupun kecil. Hanya saja, tidak semua perselisihan yang terjadi di tengah mereka menyebabkan permusuhan. Di antara bukti nyata dari hal ini dapat disimak pada tiga kisah singkat di bawah ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran.

Lanjutkan membaca Di Balik Perselisihan Ulama

Kisah Nyata Orang-Orang Sok Tahu

Ilmu harus ada sebelum berkata dan berbuat. Bila beramal tanpa ilmu dapat membinasakan, maka berfatwa tanpa ilmu dapat menyesatkan. Adapun orang yang tidak berilmu namun menampakkan dirinya seolah-olah berilmu, dia adalah orang sombong yang sok pintar dan sok tahu. Kita berlindung kepada Allah azza wa jalla dari sifat buruk ini.

Lanjutkan membaca Kisah Nyata Orang-Orang Sok Tahu

Di Balik Kelembutan Seorang Ibu

Sungguh istimewa ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kita, kaum Adam untuk memilih pasangan hidup yang memiliki sifat penyayang. Seorang ibu yang memiliki sifat penyayang akan mewariskan sifat terpuji tersebut kepada putra-putrinya, dan mereka pun akan mewariskan sifat baik tersebut kepada keturunannya, dst. “Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur… “ kata beliau. (HR. Abu Dawud, dll. Hadis sahih)

Lanjutkan membaca Di Balik Kelembutan Seorang Ibu

Hadis tentang al-Ushuul ats-Tsalaatsah

Bagi seorang muslim yang sudah lama menyimak kajian kitab-kitab ulama sunnah, baik dengan menghadiri kajian di majelis-majelis ilmu secara langsung atau mendengarkannya via audio dan video, insyaAllah tidak asing di telinga mereka sebuah buku mungil namun berisi banyak faedah yang bernama al-Ushuul ats-Tsalaatsah, artinya Tiga Landasan Utama. Buku karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ini mendapat sambutan yang luar biasa di tengah-tengah para penuntut ilmu dan para ulamanya. Lanjutkan membaca Hadis tentang al-Ushuul ats-Tsalaatsah

Gambaran Mukmin dan Kafir Menuju Alam Barzakh

Di antara fase kehidupan yang pasti akan dilewati oleh setiap insan yang bernyawa adalah kehidupan di alam kubur. Beriman akan adanya alam kubur termasuk iman kepada hari akhir. Maka sangat penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan mendalami hal-hal yang berkaitan dengannya. Darinya diharapkan ia semakin bertambah keimanannya, dan agar senantiasa memohon rahmat Allah dan dihindarkan dari azab-Nya. Lanjutkan membaca Gambaran Mukmin dan Kafir Menuju Alam Barzakh

Masihkah Kita tetap Bersahabat?

Tidak semua persahabatan di antara manusia berjalan lancar tanpa ada problema. Sebaliknya, satu, dua atau lebih permasalahan akan datang di tengah mereka. Di antara mereka ada yang berguguran dalam menjaga tali persahabatan, namun tak sedikit juga kita dapati orang-orang yang kuat lagi kokoh dalam membinanya. Lanjutkan membaca Masihkah Kita tetap Bersahabat?