Arsip Kategori: Dosa BESAR

Akibat Buruk Berbuat Maksiat

Saudaraku, jadikanlah lima puluh poin yang telah dihimpun oleh Syaikhul Islam kedua, Ibnul Qayyim rahimahullah berikut ini sebagai bahan renungan bagi kita dalam rangka berusaha untuk senantiasa menjauhi kemaksiatan kepada Allah ta’ala. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan kemudahan. Lanjutkan membaca Akibat Buruk Berbuat Maksiat

Gelapnya Dunia Perjudian

Agama adalah nasihat.” Nasihat sangat bermanfaat bagi saya, anda, dan kita semuanya. Tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat untuk menambah atau menjaga kualitas ketakwaan, dan di antara cara menjaga ketakwaan adalah dengan menjaga diri dari menyelisihi Syariat.

Penyelisihan terhadap Syariat begitu banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Sehingga muncul istilah “penyakit masyarakat” yang berupa penyelisihan terhadap agama, Lanjutkan membaca Gelapnya Dunia Perjudian